TV NOE & Radio Proglas

 

  

 

 

Radio Proglas je křesťanská rozhlasová stanice. Stanice začala vysílat na podzim roku 1995 jedním malým vysílačem na Svatém Hostýně, v současné době vysílá z 15 vysílačů a její signál pokrývá asi 1/3 území ČR. Mimo to je dostupné na internetu a přes satelit. Zakladatelem a ředitelem rádia je Martin Holík.

Radio Proglas je neziskové radio vysílající bez reklam. Provoz radia hradí posluchači dobrovolnými příspěvky. Mimo vlastního programu vysílá též české vysílání Radia Vatikán.

 

TV Noe („televize dobrých zpráv“) je jediná česká nekomerční nezisková televize a zároveň jediná česká televize specializující se velkou částí svého vysílání na křesťanského diváka, předkládá ale divákům i různé nekonfesní vzdělávací pořady z oblasti historie a přírodních věd (zejména astronomie a biologie) či pohádky pro děti.

Vysílání zahájila na jaře roku 2006. Spolupracuje s obdobně zaměřenými stanicemi v Evropě. Své vysílání šíří přes internet, satelit, kabelové rozvody a DVB-T. Ředitelem televize je jeden z jejích zakladatelů, kněz a salesián Leoš Ryška.

TV Noe má hlavní sídlo v Ostravě a vysílá denně od 8:00 do zhruba 1:00 hodin. V přestávkách mezi vysíláními je zařazen poslech Radia Proglas.