slavnost Ježíše Krista Krále, koncert Musica organum, žehnání varhan a obrazu božího milosrdenství